وقتی شنیدم خیلی تعجب کردم. ع لباس پنج تومنی قزوین بازار اما وقتی کـه تصویر یک اسکناس پنج هزار تومانی رو با یـه اسکناس دو هزار تومانی مقایسه کردم، ع لباس پنج تومنی قزوین بازار دیدم کـه نـه! کاملا درسته. 

تصویر چهره خمـینی را روی کت و کراوات مونتاژ د و برای چاپ اسکناسهای جدید  نیز استفاده شده.

البته رنگ کراوات را از بین بردن ،سایـه‌های اطرافش هنوز بـه شکل واضحی دیده مـیشـه. ع لباس پنج تومنی قزوین بازار اینکه لباسش هم لباس روحانیت نیست، درون مقایسه با اسکناس دو هزار تومانی کاملا واضح دیده مـی شود.

 

درست بـه همـین دلیل هست که دارند کم‌کم اسکناسهای پنج هزار تومنی رو جمع مـیکنند. چهی جوابگوی هدر رفتن سرمایـه مملکته کـه صرف چاپ این اسکناسها شده؟ 

  

Advertisements

دوست‌داشتن:

دوست داشتن در حال بارگذاری...
: ع لباس پنج تومنی قزوین بازار
[واقعا خمـینی درون اسکناس 5 هزارتومانی کراوات زده؟! – azadyeiran ع لباس پنج تومنی قزوین بازار]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 14:52:00 +0000