چهره کریـه فقر درون جای جای ایران بـه چشم مـی خورد. چرا زیر ریل خط آهن سنگ میریزند چهره ای عریـان و و فاحش. چرا زیر ریل خط آهن سنگ میریزند نـه حجابی دارد و نـه بدحجاب است. عریـان و درون شـهر مـی چرخد و خود را بـه هر شـهروند تحمـیل مـی کند. نـه گشت ارشادی آنرا مـی گیرد و نـه مرجع و آخوندی آنرا تقبیح مـی کند. این فقر مولود همـین نظام و بی کفایتی همـین دولت و حکومت است. نـه دین دارد و نـه ایمان اما زاییده همـین حکومت دینی و با ایمان است.

اختلاف طبقاتی هم درون سایـه رانتها و تمامـیت خواهی ها و فرصت طلبی های عده ای وحشناک شده است. پورشـه چهارصد و پنجاه مـیلیون تومانی پانوراما زیر آگهی فروش کلیـه پارک مـی کند و فقر آن مسافرکش ماشین بغلی بـه تخمش هم نیست. خانـه های چند مـیلیـاردی درون شـهری بـه فروش مـی رسد کـه بسیـاری درون نگرانی اجاره چند صد هزار تومانی چند ماه عقب افتاده، چرا زیر ریل خط آهن سنگ میریزند شب را بی خوابند و روز را گریزان از صاحبان خانـه هایی کـه خود نیز محتاج آن اجاره اند به منظور باز پرداخت چکهایشان. رستورانـهایی با منوهای چند صد هزار تومانی پذیرای مشتریـانی هستند کـه هیچ غمشان نیست از شب گشنگی مـیلیونـها هموطن.

اینجا کجاست؟ آیـا اینجا خاک ایران من است؟ نـه، اینجا ام القرای جهان اسلاماست. اینجا سیطره حکومتی نایب بر حق آقا امام زمان است.

کلان شـهر تهران……امار و ارقام حکومتی….

اینجا آفریقا نیست! اینجا قلب تپنده ایران، خوزستان است

اینجا ایران است، مـی گویندش…. ام القرای جهان اسلام

منبع

Advertisements

دوست‌داشتن:

دوست داشتن در حال بارگذاری...
: چرا زیر ریل خط آهن سنگ میریزند
[مردم زیر خط فقر بـه جان آمده اند، این دگر صحبت دین داری و ... چرا زیر ریل خط آهن سنگ میریزند]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 03:06:00 +0000